thongtinphapluatdansu.edu.vn
LUẬT CỦA CỘNG HÒA PHÁP VỀ THỦ TỤC PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP, THANH LÝ DOANH NGHIỆP, XỬ LÝ PHÁ SẢN CÁ NHÂN VÀ TỘI PHÁ SẢN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LUẬT SỐ 67-563, NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 1967 Thiên 1 PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP VÀ THANH LÝ DOANH NGHIỆP Chương 1. Tình trạng ngừng thanh toán Điều 1 Mọi thương nhân và pháp nhân, kể cả các pháp nhân không có quy chế thương nhân, khi bị lâm vào tình trạng ngừng thanh toán …