thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRẢ LẠI TIỀN, TÀI SẢN, GIẤY TỜ CHO PHẠM NHÂN – MỘT SỐ BẤT CẬP TỪ THỰC TIỄN THI HÀNH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. HOÀNG THỊ THANH HOA – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội THS. ĐINH DUY BẰNG – Văn phòng Luật sư Trường Thành, tỉnh Bình Dương Thủ tục trả lại tiền, tài sản, giấy tờ cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù …