thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP (ĐIỀU 688) THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CHU XUÂN MINH – Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 1.Quy định chuyển tiếp và thực tiễn vướng mắc Trong văn bản quy phạm pháp luật, ở phần cuối của văn bản thường có quy định về Điều khoản thi hành. Điều khoản thi hành thường có Điều khoản chuyển tiếp và Điều …