thongtinphapluatdansu.edu.vn
BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO ĐẠO LUẬT TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GENG-SHENQ LIN – Học viện Pháp luật, Đại học Đông Hải, Đài Loan Tóm tắt: Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Đài Loan (LSA), được ban hành ngày 30 tháng 7 năm 1984, là luật quan trọng nhất bảo vệ người lao động tại Đài Loan. Và chỉ sau khi LSA được thông qua thì …