thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐẬP VỠ TRẦN ĐỊNH KIẾN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐẶNG THỊ HẢI HÀ Bất bình đẳng giới luôn được hiểu là khoảng cách về trình độ và vị thế giữa phụ nữ và đàn ông. Thế nhưng các nghiên cứu quốc tế lại cho rằng sự tự tin mới là thứ phụ nữ thiếu và chính nó khiến họ thua thiệt so với đàn …