thongtinphapluatdansu.edu.vn
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN BÍCH THẢO – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG – Học viện Tư pháp, Cơ sở TP.HCM 1. Vai trò, ý nghĩa của xác minh điều kiện thi hành án dân sự  Thi hành án dân sự (THADS) là hoạt động đưa các bản án, quyết định về …