thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁP ĐIỂN HÓA VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN: KINH NGHIỆM ITALIA - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BERNARDO GIORGIO MATTARELLA – Nghiên cứu viên Đại học Roma III Tình trạng hiện nay của hệ thống quy phạm Italia có thể được môt tả bằng các thuật ngữ sau đây: sự lạm phát mạnh của các quy phạm, sự đánh mất tính tập trung của các bộ pháp điển truyền thống và xu …