thongtinphapluatdansu.edu.vn
THỎA THUẬN TRỌNG TÀI HAY LÀ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM LÊ NGUYÊN GIA THUẬN – Đại học Luật TP.HCM Khái niệm Thỏa thuận trọng tài Không phải đến giữa thế kỷ XX người ta mới nhận ra vai trò quan trọng của trọng tài, mà thực ra trọng tài đã được hình …