thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUNG CƯ Ở VIỆT NAM TỪ QUAN ĐIỂM BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PHAN THỊ THANH THỦY – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 1. Đề dẫn Từ đầu năm 2000 đến nay, do tốc độ đô thị hóa gia tăng mạnh mẽ ở các đô thị lớn, hàng loạt nhà chung cư được xây dựng ồ ạt để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người …