thongtinphapluatdansu.edu.vn
NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT KINH NGHIỆM KHI GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGUYỄN THÚY HIỀN – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, nhiều vụ án phải xét xử nhiều lần, qua nhiều vòng tố tụng do có thiếu sót trong việc áp dụng các …