thongtinphapluatdansu.edu.vn
SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH Ở VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI – Khoa Luật, Đại học Sài Gòn 1. Ý tưởng và biểu hiện tồn tại trong chương trình máy tính trong kỹ thuật lập trình Thách thức của việc tạo ra một sản phẩm công nghệ thông tin hữu ích và có chỗ đứng trên thị trường là phải đáp ứng …