thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH "ĐỨNG TÊN GIÙM" - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. CHÂU THỊ KHÁNH VÂN – Phó trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật TP. Hồ Chí Minh 1. Bản chất của giao dịch “đứng tên giùm” tài sản và mối quan hệ của người “đứng tên giùm” với người “nhờ đứng tên giùm” và những người liên quan “đứng …