thongtinphapluatdansu.edu.vn
HIỆN TƯỢNG TREATY SHOPPING TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ: PHÂN TÍCH VỤ VIỆC PHILIP MORRIS KIỆN CHÍNH PHỦ ÚC VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐÀO KIM ANH & TRỊNH QUANG HƯNG – Đại học Ngoại thương Hà Nội 1. Đặt vấn đề Hiện nay, hoạt động đầu tư quốc tế đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những động lực chính đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các tranh …