thongtinphapluatdansu.edu.vn
CÙNG DÂN CHỨ ĐỪNG CHO DÂN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, tháng 10/2018): “Phát triển bền vững trên ba trụ cột kinh tế – xã hội – môi trường, đảm bảo mọi thành viên trong xã hội có thể tham gia đóng góp và hưởng lợi tương xứng từ tăng …