thongtinphapluatdansu.edu.vn
TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ XE - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM điện tử 1. Kiện chủ quán cà phê vì mất xe TÂN SƠN – TAND tỉnh Kiên Giang vừa xử phúc thẩm vụ tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản theo hợp đồng gửi giữ tài sản giữa ông DNH với bà DKS (chủ quán cà …