thongtinphapluatdansu.edu.vn
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA PHÁP VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
RÉMI BOUCHEZ – Thành viên tham chính viện Cộng hoà Pháp So với các quốc gia khác ở Châu Âu thì khu vực doanh nghiệp nhà nước của Pháp có khá nhiều điểm đặc thù, xuất phát từ chính sách can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế. Trong giai đoạn đầu, tức là …