thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐIỀU KHOẢN "HARDSHIP" TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TRẦN THANH TÂM & NGUYỄN MINH HIỂN – Đại học Ngoại thương, cơ sở II TP.HCM 1. Khái niệm Hardship Khái niệm “Hardship” xuất hiện trong thực tiễn thương mại vào những năm 1960 và được trình bày lần đầu tiên trong các nghiên cứu của Marcel Fontaine, in trong quyền “Pháp luật hợp đồng …