thongtinphapluatdansu.edu.vn
CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Chuyên đề Tập huấn trực tuyến của TANDTC I. Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài 1.1. Khái niệm Việc công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài hiện nay được hầu hết các nước áp dụng theo Công ước New York năm 1958 (sau …