thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PHẦN I. Kinh tế thế giới và Việt Nam 1. Tổng quan kinh tế thế giới Năm 2016, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, thương mại toàn cầu suy giảm, thị trường tài chính biến động. Điều hành chính sách tiền tệ vẫn theo xu hướng nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng …