thongtinphapluatdansu.edu.vn
HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI VÀ THI HÀNH THỎA THUẬN HÒA GIẢI THÀNH Ở CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQGTPHCM NGUYỄN THỊ THÙY LINH – Viện Nhà nước và Pháp luật 1. Một số nội dung cơ bản của Đạo luật Hòa giải của Đức 1.1. Phạm vi điều chỉnh Phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Hòa giải rất rộng, hầu hết …