thongtinphapluatdansu.edu.vn
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THÂN HỮU VÀ QUYỀN BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI GIÀU - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TRẦN LỆ THÙY Giá sách của Học viện Chính trị Quốc gia Không phải ngẫu nhiên mà cuốn “Tại sao các quốc gia thất bại” của hai giáo sư trường đại học Harvard Acemoglu và Robinson lại nằm trang trọng trên giá sách thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bên …