thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHỔ BIẾN VÀ SỬ DỤNG ÁN LỆ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ISABELLE POIDEVIN – Thẩm phán, Tổng thư kí Tòa Phúc thẩm Rouen, Cộng hòa Pháp Năm 1893, Augustin-Charles Renouard, thẩm phán tại Tòa án tư pháp tối cao đã viết như sau: “Các bản án của tòa án không thuộc quyền sở hữu của người thẩm phán đã tuyên những bản án đó, cũng không …