thongtinphapluatdansu.edu.vn
NHỮNG TỪ KHÓA THỜI THƯỢNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PIERRE DARRIULAT (Phạm Ngọc Điệp dịch) Khoảng hai mươi năm trước, người ta thường nhắc đến bền vững; mọi thứ phải sao cho bền vững. Năm ngoái, ta thường nghe Cách mạng 4.0 và Internet of things (Vạn vật kết nối Internet). Năm nay chúng ta cũng có nhiều từ khóa mới: sáng tạo, đổi …