thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐIỀU KHOẢN LẠM DỤNG TRONG PHÁP LUẬT VỀ TIÊU DÙNG Ở CỘNG HÒA PHÁP VÀ CHÂU ÂU - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ALEXANDRE DAVID – Thẩm phán, Ban Pháp luật tố tụng và pháp luật lao động, Vụ Dân sự và Ấn tín, Bộ Tư pháp, Cộng hòa Pháp[1] Điều khoản lạm dụng là một quy định đặc thù trong pháp luật về tiêu dùng ở Pháp và châu Âu. Trong khoảng một thập kỷ, từ năm …