thongtinphapluatdansu.edu.vn
TẢI DỮ LIỆU TỪ MẠNG INTERNET: NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHÁP LUẬT THỰC ĐỊNH VÀ TRONG ÁN LỆ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
MARIE-ANNE GALLOT LE LORIER – Nguyên Thành viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Paris I. Peer to peer: Phổ biến tác phẩm thông qua phần mềm trên mạng internet 1. Giới thiệu về Peer to Peer Hàng ngày có hàng nghìn người truy cập vào mạng Internet và trao đổi với nhau hàng trăm …