thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Ở LIÊN BANG THỤY SỸ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ALFREDO SANTOS – Viện luật so sánh Thụy Sỹ, Lausanne 1. Khái quát về vấn đề phân chia thẩm quyền giữa Liên bang và các bang Thuật ngữ « Confédération » trong Hiến pháp Thụy Sỹ bằng tiếng Pháp và tiếng Ý không còn phù hợp từ năm 1848. Thực vậy, kể từ thời điểm …