thongtinphapluatdansu.edu.vn
VỀ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS TS. LÊ THỊ HOÀI THU – Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Tuổi nghỉ hưu theo pháp luật hiện hành Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Luật BHXH (sửa đổi), tuổi nghỉ hưu của người lao động thuộc lực lượng dân sự tại Việt Nam hiện nay …