thongtinphapluatdansu.edu.vn
BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT TẠI CHLB ĐỨC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS.TS. JÜRGEN W. SIMON – Đại học Tổng hợp Lüneburg, CHLB Đức A. Khái quát chung về công tác xây dựng pháp luật Công tác xây dựng pháp luật ở Đức có những nét đặc trưng được thể hiện qua việc xây dựng chặt chẽ các quy phạm trong nước và việc chấp nhận các …