thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIAO DỊCH MUA BÁN TÀI SẢN NHẰM CHE DẤU GIAO DỊCH VAY TÀI SẢN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. ĐẶNG THỊ THƠM – Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Giao dịch giả tạo là giao dịch mà ý chí được biểu đạt ra ngoài khác với ý chí đích thực và có tồn tại sự khác biệt giữa kết quả thực tế đã thực hiện giao dịch so với mục đích …