thongtinphapluatdansu.edu.vn
BONG BÓNG ĐẠI HỌC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CAMERON SHINGLETON – Giảng viên đại học Nền kinh tế thị trường lâu lâu lại có một quả “bong bóng”. Nếu như cách đây tròn 10 năm có khủng hoảng tài chính thế giới do bong bóng tài sản thì vài năm sau, ở Việt Nam tôi được chứng kiến bong bóng kế toán viên. Khuê, …