thongtinphapluatdansu.edu.vn
TƯ DUY HỆ THỐNG VÀ ĐỔI MỚI TƯ DUY - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS. PHAN ĐÌNH DIỆU – Đại học Quốc gia Hà Nội I. Đổi mới tư duy – Một cách tiếp cận vấn đề 1. Vì sao cần đổi mới tư duy? Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, ta thường nói tới tầm quan trọng của “đổi mới tư duy, đặc biệt tư duy kinh …