thongtinphapluatdansu.edu.vn
LUẬT HỢP ĐỒNG NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
(Ðược thông qua và ban hành tại Kỳ họp Thứ hai Ðại hội Ðại biểu Nhân dân Trung Quốc khoá IX) Chương 1 CÁC QUI ĐỊNH CHUNG Ðiều 1. Mục đích Luật này được ban hành nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng, giữ gìn trật …