thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐẠO ĐỨC SINH HỌC VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
JERRY SAINTE-ROSE – Công tố viên cao cấp tại Toà Phá án Cộng hòa Pháp, Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực pháp luật về đạo đức sinh học I. Giới thiệu về đạo đức sinh học Đạo đức sinh học là gì? Bác sỹ chuyên khoa ung thư người Mỹ Von-Pater, người đã đưa …