thongtinphapluatdansu.edu.vn
TÍNH BẢO MẬT TRONG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. CHÂU VIỆT BẮC – Phó Tổng thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên tại Tp.HCM, Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại là hai trong các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ngoài tòa án) theo pháp …