thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. NGUYỄN ĐÌNH PHONG – Giảng viên Đại học Xây dựng NGUYỄN THU HƯƠNG – Tòa án Cấp cao tại Hà Nội Nhà ở hình thành trong tương lai là loại hình ngày càng phổ biến ở nước ta. Mặc dù Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về …