thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUY CHẾ, VAI TRÒ CỦA THỪA PHÁT LẠI VÀ LUẬT SƯ TẠI THÁI LAN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. THANAKRIT VORATHANATCHAKUL – Công tố viên Văn phòng Trưởng Công tố, Thái Lan 1. Quy chế và vai trò của thừa phát lại tại Thái Lan Quy chế thừa phát lại Ở Thái Lan, thừa phát lại là công chức nhà nước. Để hành nghề thừa phát lại, ứng viên phải có văn bằng …