thongtinphapluatdansu.edu.vn
TÀI SẢN VÀ SỞ HỮU TÀI SẢN TRONG LUẬT TỤC M'NÔNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. NGUYỄN THỊ OANH – Giảng viên Khoa Luật, Đại học Đà Lạt Luật tục M’nông là một trong luật tục của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Dân tộc M’nông sinh sống chủ yếu ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Tuy nhiên luật tục M’nông vẫn được các đồng bào …