thongtinphapluatdansu.edu.vn
NỘI QUY LAO ĐỘNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. HOÀNG THỊ THANH HOA & THS. LÊ ĐĂNG ĐÀO Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về …