thongtinphapluatdansu.edu.vn
BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH NHÌN TỪ CÁC NƯỚC ASEAN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS. TRẦN VĂN THỌ – Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản 1. Mở đầu Nhìn từ trình độ phát triển, thế giới hiện nay có thể chia thành 4 nhóm: Nhóm 1 gồm những nước thu nhập thấp, đang trực diện với bẫy nghèo. Nhóm 2 gồm những nước đã đạt được trình độ phát …