thongtinphapluatdansu.edu.vn
THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ
DƯƠNG TẤN THANH – TAND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Theo quy định của BLDS năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án d…