thongtinphapluatdansu.edu.vn
THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN ĐƯỢC KHỞI KIỆN? - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THANH VÂN – Báo Pháp luật TP.HCM Một người được ủy quyền để giao dịch các quyền về tài sản nhưng lại đứng đơn khởi kiện tranh chấp tài sản, khiến mỗi tòa hiểu một kiểu. Có ủy quyền thì mới được kiện Theo luật sư (LS) Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn LS TP.HCM, Điều 134 …