thongtinphapluatdansu.edu.vn
ỦY QUYỀN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
KIM LOAN Thực tiễn công tác xét xử hiện nay đang có sự không thống nhất trong nhận thức về một số quy định của pháp luật, trong đó có việc ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự. Do vậy, để tránh việc áp dụng không đúng quy định của BLTTDS theo hướng bắt …