thongtinphapluatdansu.edu.vn
KINH NGHIỆM THU HỒI ĐẤT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
PHƯƠNG THẢO – Ban Nội chính Trung ương 1. Các trường hợp thu hồi đất Ở Trung Quốc, đất đai thuộc chế độ công hữu nên lợi ích công là điều kiện tiền đề để áp dụng quyền thu hồi đất một cách hợ…