thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT VÀI ĐÁNH GIÁ VỀ KHUNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN QUỐC THIỀU – Khoa Luật, Trường đại học Paris 1, Cộng hòa Pháp TRỊNH TUẤN ANH – Khoa Luật, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng Tóm tắt Trong những năm gần đây, các chung cư, khu tập thể cũ trên địa bàn các thành phố lớn, mà chủ yếu tập trung ở Hà Nội, …