thongtinphapluatdansu.edu.vn
BITCOIN: TIN TỐT VÀ XẤU VỀ TIỀN ẢO - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NEAL KOBLITZ (Hảo Linh dịch) Đầu tháng 11 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định rằng: “việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam” do những rủi ro không thể lường trước. …