thongtinphapluatdansu.edu.vn
NGƯỜI TRÍ THỨC TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PHẠM PHƯƠNG CHI Người trí thức là lương tâm, lương tri của dân tộc Người trí thức chân chính phải ý thức về vai trò của họ như là lương tâm, lương tri của dân tộc. Không phải ai làm việc với chữ nghĩa, sách vở và với tư tưởng đều là trí thức. Trái …