thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUYỀN BỀ MẶT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 2015 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BÙI AI GIÔN Quyền bề mặt là khái niệm mới được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 của Việt Nam, nhưng đối với các nước trên thế giới thì đây là khái niệm không hề mới, được quy định từ rất lâu trong luật dân sự La Mã. Ở luật La Mã, …