thongtinphapluatdansu.edu.vn
HỆ THỐNG ÁN LỆ CỦA CỘNG HÒA PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TRẦN ĐỨC SƠN – Nhà Pháp luật Việt – Pháp Án lệ thường được tiếp cận dưới góc độ xác định nguồn luật trong hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế. Xét dưới góc độ này, hệ thống án lệ của Cộng hoà Pháp có những đặc điểm đáng chú ý cho thấy …