thongtinphapluatdansu.edu.vn
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐỖ KHẮC TUẤN – Tòa án nhân dân TP.HCM Bất động sản là đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai hoặc các tài sản khác do pháp …