thongtinphapluatdansu.edu.vn
VỀ QUYỀN PHOTOCOPY TÁC PHẨM TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. NGUYỄN NGỌC LÂM – Đại học Luật TP. HCM THS. LÊ THỊ NAM GIANG – Đại học Luật TP. HCM TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – Đại học Luật TP. HCM 1. Đặt vấn đề Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung, pháp luật quyền …